Chính sách giao hàng

  • Đối với các khách hàng nội tỉnh bình dương, chúng tôi áp dụng cả hai hình thức giao hàng. Một là hình thức ship nhanh trong vòng 1h đồng hồ. Hai là ship thường từ 1 đến 2 ngày. Chi phí giao hàng tùy thuộc vào vị trí của khách hàng.
  • Đối với khách hàng ngoại tỉnh chúng tôi áp dụng hình thức ship thường qua bưu điện. Thời gian nhận hàng tùy thuộc vào vị trí của khách hàng.

cửa hàng bán thuốc diệt mối bình dương