Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền

Đối với sản phẩm thuốc diệt mối, thuốc diệt côn trùng, khách hàng được phép đổi trả hàng trong vòng 7 ngày. Tiền hàng sẽ được chúng tôi hoàn trả 100% với điều kiện như sau

  1. Hàng hóa chưa bóc team, chưa được sử dụng.
  2. Hàng hoàn về phải đảm bảo như lúc được gửi đi, không hư hỏng, khổng bể vỡ.